พุทธมนต์เสริมดวงชะตา ช่วงดาววิปริต ครึ่งปีหลัง 2565


นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี 2565 เป็นช่วงที่ดวงดาววิปริต เริ่มตั้งแต่ดาวเสาร์(๗) ถัดไปดาวมฤตยู(๐) ดาวพฤหัส(๕) ดาวพุธ(๔) และดาวอังคาร(๓) ถือเป็นความไม่ปกติของดวงดาว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิต ดีสุด-ร้ายสุด เป็น-ตาย กับมนุษย์ทุกคน..

พุทธมนต์เสริมดวงชะตา ช่วงดาววิปริต ครึ่งปีหลัง 2565

“กฎแห่งกรรม ยุติธรรมเสมอ”

ใครเป็นผู้ก่อกรรม ผู้นั้นจะต้องชดใช้เอง ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว.. การใช้ไสยศาสตร์ วิชามาร พิธีพิสดารเพียงใดก็ไม่สามารถแก้กรรม ตัดกรรม ลดกรรมไปได้ เป็นการหลอกใจตัวเองเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น..

“บุญ” ต่างหากที่จะพาให้รอดพ้นจากหายนะภัยทั้งปวง ไม่ว่าดวงดาวจะโคจรวิปริตมากสักเพียงใด.. บุญไม่ได้ล้างกรรม แต่จะปรุงแต่งจิตของเราให้ยินดีจะชดใช้ต่อเจ้ากรรมนายเวรเมื่อถึงเวลานั้น ด้วยจิตใจที่เป็นสุข..

ลัคนาเมษ เมถุน สิงห์ และกุมภ์

เกือบ 7 ปีที่ผ่านมา ถึงมีลมหายใจแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็น จมอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์..

ครึ่งปีหลังนี้อยากพลิกชีวิต ประจบเทวดาให้สุดแล้วไปหยุดที่สุข สวย และรวยมาก.. แต่คนไม่มี “บุญ” ไม่มีทางเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ เซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง จะเป็นที่รักและเมตตาของเทวดาทั้งปวง ศัตรูมิอาจทำร้าย..

“อาฏานาฏิยปริตร” คาถาท้าวเวสสุวรรณหรือบทสวดภาณยักษ์ เป็นปริตรที่ท้าวจาตุมมหาราช ผูกขึ้นที่อาฏานาฏานคร โดยมีบูรพาจารย์ได้นำเอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าที่ท้าวเวสสุวัณแสดงไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ มาเป็นสัจกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันรักษา..

ตามคำของท้าวจตุโลกบาล ถ้าอมนุษย์ตนใดเบียดเบียนผู้ที่เจริญอาฏานาฏิยปริตร ให้ได้รับความลำบาก.. อมนุษย์นั้น จะได้รับการลงโทษจากเหล่าเทพทั้งหลาย..

ลัคนาพฤษภ กรกฎ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร และมีน

ความเจ็บ – ความตายเป็นธรรมดาของโลก คนส่วนใหญ่เข้าใจกฎแห่งการสูญสิ้นข้อนี้..

หากแต่การมีชีวิตอยู่ด้วยความรันทดสิ้นหวัง พลัดพรากสูญเสีย โศกเศร้าเจียนตาย มันทรมานกว่ามาก.. ถือเป็นช่วงเวลาที่กรรมพิพากษา..

ผู้ที่สะสมกรรมดีไว้ ชีวิตสำเร็จสมปรารถนาได้ด้วยบุญ..

ส่วนผู้ที่อกุศลกรรมและบาปเวรที่เคยทำไว้มาส่งผล ก็จะเริ่มเดินเข้าสู่กองทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้..

สวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” พุทธมนต์ที่ “ผู้มีบุญ มีบารมีมาก” เท่านั้น จึงจะสวดได้.. สวดทุกวัน จะเป็นธรรมโอสถรักษาไข้ได้ทั้งกายและใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อายุยืน พลิกชะตาร้ายให้กลับกลายเป็นดี ถือเป็นมงคลชีวิต แม้นตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์..

บุญทานไม่มีขาย อยากได้ต้องปฏิบัติเอง

“ใจที่สงบ นั่นแหละ คือความสุข”

แม้จะร่ำรวยล้นฟ้า แต่ถ้าไม่มีบุญก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร รวยแต่ไม่รู้จักพอ ซื้อทรัพย์สินมากเท่าไหร่ก็ไม่พ้นทุกข์.. การเดินสายกลาง ให้ใจพอเพียงไม่รู้สึกอยาก เงินมากก็ไม่จำเป็น..

คิดดี ทำดี พูดดี ชีวิตดีแน่นอน!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *